Sediment Addis-Hamburger

Recoltare Addis-Hamburger

  • se recoltează într-un recipient curat, bine spălat şi uscat
  • dimineaţa, pacientul îşi goleşte vezica urinară la toaletă, după care va ingera exact 250 ml de apă
  • se colectează urina timp de exact 3 ore, în recipientul pe care îl va aduce la laborator
  • se recomandă repaus total în timpul efectuării acestui test
  • se scrie numele şi prenumele pacientului pe flacon
  • se aduce imediat la laborator

Sus