“Analiza markerilor moleculari de diagnostic și prognostic în patologia neoplazică colorectală‘’ - Sl. Dr. Roxana Popescu

Perioada de aplicare încheiată

Expunere de motive

Cancerul de colon reprezintă o problemă majoră de sănătate publică peste tot în lume, dar şi în România. Dezideratele majore ale sistemului sanitar modern urmăresc identificarea unor noi strategii în managementul patologiei neoplazice colorectale. Elucidarea mecanismelor moleculare prin utilizarea tehnologiilor modern de diagnostic a permis o abordare specifică a patologiei neoplazice prin identificarea de noi markeri moleculari cu rol în diagnostic, prognostic, precum şi pentru dezvoltarea unor noi strategii terapeutice. Utilizarea acestor metode în patologia neoplazică a contribuit la implementarea în practică curentă a unor paneluri de markeri în scop diagnostic, prognostic, şi în cuantificarea riscul de recurenta. Creşterea nivelului de finanţare privat al activităţilor de cercetare şi inovare are drept scop creşterea performanţelor medicale.

Se urmăreşte:

  • finanţarea unui proiect care vor elabora rezultate aplicabile în practică medicală
  • îmbunătăţirea parteneriatelor între universităţi şi entităţi medicale private
  • creşterea capacităţii de cercetare prin finanţarea şi atragerea de specialişti calificaţi
  • stimularea cercetării prin aplicarea unor noi tehnicii de biologie moleculară a markerilor implicaţi în tumorigeneza de colon
  • creşterea calităţii serviciilor medicale
  • stimularea transferului rezultatelor cercetării inovative la nivelul sectorului medical privat
  • implementă principii şi tehnologii inovative de biologie moleculară în cancerele de rinofaringe, în vederea depistării de markeri moleculari pentru dezvoltarea unor noi strategii de diagnostic şi tratament

Rezultate

Sl. Dr. Roxana Popescu