Termeni și condiții

Actualizat: 02/12/2020

Site-ul bioclinica.ro cu toate subdomeniile aferente (platforma Contul meu, respectiv Platforma Programări Online) este proprietatea Laboratoarelor de analize medicale BIOCLINICA (Arad, Bistrița, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Deva, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara). Pentru utilizarea site-ului este necesară citirea și acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor. Vizitarea în continuare a acestui site presupune acceptarea integrală termenilor și condițiilor și reprezintă un Acord valabil de utilizare a site-ului.

Proprietate intelectuală

Conținutul website-ului bioclinica.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate BIOCLINICA. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al laboratoarelor BIOCLINICA. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment, porțiuni ale conținutului site-ului, precum și de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut de pe site.

Utilizatorii pot folosi conținutul site-ului doar pentru uz personal și niciuna dintre acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii acordului nostru prealabil scris:

  • Îndepărtarea sau alterarea conținutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conținutului;
  • Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.
  • Orice acțiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus ne vor legitima să facem uz de dreptul de a ne adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte.

Dacă un Utilizator al acestui website răspunde solicitării BIOCLINICA de a oferi feedback sau adresa întrebări, comentarii, sugestii cu privire la site sau conținutul oricărei platforme, asemenea informații se presupun a fi neconfidențiale și BIOCLINICA nu va avea nicio obligație cu privire la confidențialitatea acestor informații. De asemenea, BIOCLINICA va avea libertatea să reproducă, utilizeze, să facă publice, să prezinte, expună, transmită, efectueze, să creeze lucrări derivate și să distribuie informația către alte persoane fără nici o limitare, și să autorizeze alte persoane în legătură cu acestea. Mai mult, BIOCLINICA va avea libertatea de a utiliza orice idee, concept, know-how sau tehnică conținută în aceste informații în orice scop, inclusiv și fără a se limita la: dezvoltarea, producerea, promovarea și comercializarea produselor și altor elemente încorporate în această informație. Prezentul paragraf nu se aplică în cazul oricăror informații personale (precum: nume, adresa poștală și adresa de e-mail), a căror utilizare este guvernată de Politica de protecție a datelor cu caracter personal a BIOCLINICA.

Luând în considerare eforturile continue ale BIOCLINICA de a dezvolta și îmbunătăți aceste produse și de a oferi feedback utilizatorilor săi, sunteți de acord să transferați asemenea idei, concepte, know-how și tehnici către BIOCLINICA fără nicio compensație.

Răspunderea Utilizatorilor

În calitate de Utilizator al site-ului, sunteți responsabil în mod exclusiv pentru conținutul oricărui mesaj și a informațiilor transmise prin intermediul site-ului nostru.

Vă reamintim că niciun mesaj trimis de dvs. prin intermediul acestui site:

  • (i) nu poate viola nici un drept al nici unei terțe părți, incluzând dreptul de autor, mărci, drepturi de proprietate intelectuală, confidențialitatea datelor sau drepturi de altă natură;
  • (ii) nu va fi și nu poate conține materiale defăimătoare sau de altă natură, ilegale, abuzive sau obscene sau nu va constitui o încălcare a secretelor comerciale/de afaceri către o terță parte; și
  • (iii) nu poate desconsidera produsele sau serviciile oricărei terțe părți.

Confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale

BIOCLINICA se obligă să asigure confidențialitatea Utilizatorilor site-ului său. Nu vor fi transmise către terți niciun fel de informații cu caracter personal, excepție făcând terții parteneri care asigură buna funcționare a acestui site.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informații despre traficul realizat pe site-ul nostru. Toate aceste informații colectate prin intermediul site-ului de către BIOCLINICA au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor sale. De asemenea, acest site folosește și cookies.

BIOCLINICA garantează că datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terți fără acordul dumneavoastră prealabil comunicat în scris. Totuși, BIOCLINICA poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații contractuale, cum ar fi furnizori de marketing și alte servicii, asiguratori etc., dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Pentru stocarea datelor cu caracter personal folosim serverele proprii sau ale partenerilor noștri. Pentru a preveni pierderea accidentală a datelor, arhivele zilnice (backup-uri) sunt create și păstrate securizat pentru minim 6 (șase) luni. Toate echipamentele tehnice folosite pentru a menține acest site funcțional sunt securizate și actualizate pentru a preîntâmpina intruziunile neautorizate.

Mai multe detalii despre confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal puteți găsi în Politica de protecție a datelor cu caracter personal și în Politica privind Cookies.

Sugestii și reclamații

Reclamațiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a website-ului bioclinica.ro sunt luate în considerare numai în baza unei adrese din partea Utilizatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziție pe pagina de contact, urmând să primiți un răspuns în termenul prevăzut de lege.

O reclamație depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume și nume) precum și o descriere a problemei ce face obiectul reclamației. Totodată, reclamația va trebui să cuprindă datele de contact: locația, numărul de telefon, și adresa de e-mail. În cazul primirii unei reclamații incomplete sau în care sunt necesare elemente suplimentare pentru identificarea dumneavoastră, vă vom contacta ulterior primirii reclamației.

Încetarea Acordului

Prezentul Acord este în vigoare până când încetează la solicitarea dvs. sau a societății BIOCLINICA. Puteți înceta prezentul acord în orice moment renunțând la utilizarea acestui site, cu condiția ca utilizarea anterioară să fi respectat condițiile prezentului acord.

BIOCLINICA poate înceta prezentul acord în orice moment, fără o notificare prealabilă, și în consecință să refuze accesul dvs. pe site, la discreția sa, pentru orice motiv, inclusiv și fără a se limita la nerespectarea termenilor și condițiilor prezentului acord.

La terminarea prezentului Acord, fie de către dvs., fie de către BIOCLINICA, trebuie să distrugeți imediat toate materialele descărcate sau obținute prin alte metode de pe acest website, precum și toate copiile ale acestor materiale.

Modificări la acest Acord

Laboratoarele de analize medicale BIOCLINICA își rezervă dreptul de a aduce modificări la Termeni și condiții în orice moment prin notificarea Utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, pe acest site și / sau - în măsura posibilităților din punct de vedere tehnic și legal - trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact la dispoziția noastră. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate sub titlu.

Contact

Suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la folosirea site-ului bioclinica.ro și a subdomeniilor aferente platformei Contul meu, respectiv Platformei de Programări Online. Mai multe detalii privind funcționarea Platformei Programări Online pot fi găsite în secțiunea Termeni și Condiții de Utilizare aferente acestei secțiuni. Dacă aveți întrebări privind conținutul acestui document sau doriți să vă exercitați drepturile, nu ezitați să ne contactați prin formularul de pe pagina de contact.