“Incidența tulpinilor de Streptococcus Pneumoniae la pacienții cu otite medii din spital și ambulator. Strategii de tratament și profilaxie‘’ - Sl. Dr. Vlad Daliborca Cristina

Perioada de aplicare încheiată

Tema: Rezistenta la chimioterapicele antiinfecțioase şi fenotipurile circulante în comunitate şi spital

Rezistența la antibiotice este o problemă de sănătate publică globală și este în mare parte produsă de utilizarea inadecvată a antibioticelor. Ca rezultat al rezistenței la antibiotice, pacienții suferă de infecții cauzate de bacterii care sunt rezistente la mai multe antibiotice. Infecţiile cu bacterii rezistente la antibiotice au frecvent ca efect întârzierea tratamentului adecvat cu antibiotice, ceea ce are ca rezultat o creștere a morbidității și mortalității, precum și o prelungire a duratei spitalizării. Societatea europeană pentru igiena spitalelor apreciază că numărul infecţiilor provocate de microorganisme atinge deja cifra înspăimântătoare de 5 milioane pe an doar în Franţa, Elveţia, Spania şi Germania. Ceea ce înseamnă că din 20 de pacienţi trataţi în regim de internare, unul se infectează. Anual, până la circa un milion de persoane îşi pierd viaţa din această cauză. Şi situaţia s-ar putea înrăutăţi dramatic. Căci una din cele mai redutabile arme ale medicinei - antibioticele - ameninţă să devină inutilă. Încă de pe acum, numeroase antibiotice nu mai au niciun efect.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) atrage atenţia că omenirea se îndreaptă către o eră post-antibiotice, când infecţiile banale şi leziunile minore, considerate multă vreme ca fiind inofensive, vor conduce din nou la un deznodământ fatal.

Creşterea nivelului de finanţare privat al activităţilor de cercetare şi inovare are drept scop creşterea performanţelor medicale. Se urmăreşte;

  • finanţarea unui proiect care va elabora rezultate aplicabile în practica medicală
  • îmbunatăţirea parteneriatelor între universităţi şi entităţi medicale private
  • creşterea capacităţii de cercetare prin finanţarea şi atragerea de specialişti calificaţi
  • stimularea cercetării prin aplicarea unor noi tehnicii identificare bacteriană şi evaluarea stării de sănătate a populaţiei
  • creşterea calităţii serviciilor medicale
  • stimularea transferului rezultatelor cercetării inovative la nivelul sectorului medical privat
  • implementarea unor principii şi tehnologii inovative în identificarea germenilor multirezistenți prin dezvoltarea unor noi strategii de diagnostic, tratament şi prevenţie.

Rezultate

Sl. Dr. Vlad Daliborca Cristina