"Noi posibilităţi de diagnostic al diabetului zaharat gestaţional" - Dr. Furău Cristian

Perioada de aplicare încheiată

În urma evaluări documentelor depuse, președintele comisiei declară câștigător pe Domnul Dr.Furău Cristian.

COMPETIŢIE PENTRU GRANT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Societatea BIOCLINICA S.A. cu sediul în Timişoara, Bulevardul Cetăţii, nr 53 B, J35/3719/1994, CUI 6633214, anunţă lansarea unei competiţii de cercetare ştiinţifică: Noi posibilităţi de diagnostic al diabetul zaharat gestaţional.

Calendarul competiţiei este următorul:

Lansare competiţiei: 28.09.2016 Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect: 03.10.2016, ora 14 Verificarea eligibilităţii şi evaluarea propunerilor: 04.10.2016 – 05.10.2016 Afişarea rezultatelor: 06.10.2016 Depunerea contestaţiilor: 07.10.2016, ora 17 Validarea rezultatelor: 08.10.2016 Afişarea rezultatelor finale: 09.10.2016 Semnarea contractului: 11.10.2016

Expunere de motive

Diabetul gestational se asociază cu multiple complicații materne și perinatale. Prevalența diabetului gestațional este greu de evaluat, datorită criteriilor diferite de diagnostic ale acestuia și datorită particularităților populaționale. În 2013, Asociația Americană de Diabet raporta că între 7 și 25% dintre femeile gravide ar avea diabet zaharat gestațional. Dar modificarea criteriilor de diagnostic al acestei patologii duce la creșterea acestei incidențe.

Dezideratele majore ale sistemului sanitar modern urmăresc identificarea unor noi strategii in managementul patologiilor care complică evoluția sarcinii. Elucidarea mecanismelor moleculare prin utilizarea tehnologiilor moderne de diagnostic au permis o abordare specifică a patologiei diabetice în sarcină prin identificarea de noi markeri moleculari cu rol în diagnostic, prognostic, precum și pentru dezvoltarea unor noi strategii terapeutice. Utilizarea acestor metode permite diagnosticarea precoce a diabetului gestational și la aplicarea unui management corespunzător care să diminueze semnificativ complicațiile patologiei asupra mamei și fătului.

Creșterea nivelului de finanțare privat al activităților de cercetare și inovare are drept scop creșterea performanțelor medicale. Se urmărește:

  • Stabilirea factorilor de risc pentru diabet gestațional;
  • Diagnosticarea precoce a diabetului gestațional;
  • Identificarea incidenței reale a diabetului gestațional în Arad, Județul Arad;
  • Stabilirea unui protocol clinic și paraclinic de diagnostic a diabetului zaharat;
  • Finanțarea unui proiect care vor elabora rezultate aplicabile în practica medicală
  • Stimularea cercetării prin aplicarea unor noi tehnicii de biologie moleculară a markerilor diagnostici în diabetul gestațional
  • Creșterea calităţii serviciilor medicale
  • Stimularea transferului rezultatelor cercetării inovative la nivelul sectorului medical privat

Aplicațiile la proiectele propuse în cadrul acestei secțiuni se vor face la adresa timisoara@bioclinica.ro. Selecția proiectelor câștigatoare se va face prin evaluarea indicatorilor specifici fiecărui proiect în parte.

Director General

S.C. BIOCLINICA S.A.

Rezultate

Dr. Furău Cristian