"Posibilităţi de corelare a patologiei ginecologice cu sindromul metabolic" - Dr. Furău Gheorghe

Perioada de aplicare încheiată

În urma evaluări documentelor depuse, președintele comisiei declară câștigător pe Domnul Dr. Furău Gheorghe.

COMPETIŢIE PENTRU GRANT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Societatea BIOCLINICA S.A. cu sediul în Timişoara, Bulevardul Cetăţii, nr 53 B, J35/3719/1994, CUI 6633214, anunţă lansarea unei competiţii de cercetare ştiinţifică: Posibilităţi de corelare a patologiei ginecologice cu sindromul metabolic

Calendarul competiţiei este următorul:

Documentele necesare pentru depunerea documentelor şi procedura se găsesc postate pe site-ul

 1. Lansare competiţiei: 28.09.2016
 2. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect: 03.10.2016, ora 14
 3. Verificarea eligibilităţii şi evaluarea propunerilor: 04.10.2016 – 05.10.2016
 4. Afişarea rezultatelor: 06.10.2016
 5. Depunerea contestaţiilor: 07.10.2016, ora 17
 6. Validarea rezultatelor: 08.10.2016
 7. Afişarea rezultatelor finale: 09.10.2016
 8. Semnarea contractului: 11.10.2016

Expunere de motive

Menopauza reprezintă o perioadă normală din viața unei femei și este caracterizată de încetarea secrețiilor ovarului (progesteron, estrogen). Studiile au arătat că riscul pentru bolile cardiace la femei în postmenopauză este de 2,7 ori mai mare de cât la femeile de aceeaşi vârstă, dar cu funcţia ovariană păstrată. Studiul Framingham a evidenţiat o creştere treptată a frecvenţei afecţiunilor cardiovasculare şi letalității la femeile cu vârste între 40 – 55 ani, iar în postmenopauză aceşti indici au crescut esenţial la toate femeile indiferent de vârstă. Aceste date demonstrează că deficitul hormonilor sexuali favorizează dezvoltarea dereglărilor metabolice şi vasculare.

Sindromul metabolic se definește prin toleranță scazută la glucoză, dislipidemie, hipertensiune arterială, obezitate și hiperinsulinemie. Prin toți acești factori sindromul metabolic favorizează creșterea riscului cardiovascular, motiv pentru care trebuie depistat precoce.

Ținând cont de acestea, sindromul metabolic pune în faţa medicilor de diferite specialităţi probleme de diagnostic, profilaxie şi tratament ale dereglărilor patologice, care se dezvoltă la femei în perioada de pre- şi postmenopauză.

Creşterea nivelului de finanţare privat al activităţilor de cercetare şi inovare are drept scop creşterea performanţelor medicale. Se urmăreşte:

 • Depistarea interrelațiilor dintre sindromul metabolic și sindromul pre- și postmenopauză
 • Diagnosticul şi managementul sindromului metabolic în pre- și postmenopauză
 • Stabilirea unui protocol clinic și paraclinic de diagnostic precoce al sindromul metabolic
 • Screening-ul cancerului de col uterin prin efectuarea testului PAP în mediul lichid
 • Finanțarea unui proiect care va elabora rezultate aplicabile în practica medicală
 • Stimularea cercetării prin aplicarea unor noi tehnicii de biologie moleculară a markerilor diagnostici în sindromul metabolic în perioada de pre- şi postmenopauză
 • Creşterea calităţii serviciilor medicale

Aplicațiile la proiectele propuse în cadrul acestei secțiuni se vor face la adresa timisoara@bioclinica.ro. Selecția proiectelor câștigatoare se va face prin evaluarea indicatorilor specifici fiecărui proiect în parte.

Director General

S.C. BIOCLINICA S.A.

Rezultate

Dr. Furău Gheorghe