‘’Studiu privind rolul markerilor inflamatorii IL-6 și Proteina C reactivă în managementul clinic al pacienților cu tulburare depresivă majoră‘’- Dr. Virgil Radu Enătescu

Aplicații: 07/03/2016 - 30/06/2018

ROLUL MARKERILOR BIOLGICI ÎN MANAGEMENTUL CLINIC A TULBURĂRILOR PSIHICE MAJORE

EXPUNERE MOTIVE

Tulburările psihice majore reprezintă un important segment de patologie atât prin prevalența crescută a acestora în populația generală cât și prin gradul de dizabilitate pe care îl asociază la persoanele afectate. În ciuda progreselor realizate în domeniul terapeutic prin apariția a noi clase de medicamente psihotrope ce țintesc diverse posibile substraturi ale acestor afecțiuni, acestea nu reușesc să determine remisiunea și menținerea remisiunii tulburărilor psihice majore decât în mai puțin din jumătate a cazurilor. Aceasta ne indică faptul că actualele teorii etiopatogenetice nu sunt suficiente pentru a explica într-o manieră satisfăcătoare modul de apariție a acestor tulburări, cel puțin în perspectiva substratului lor biologic. Mai mult, există încă o mare instabilitate în timp dar și între clinicieni referitor la diagnosticul acestor tulburări psihice, cel puțin în parte, datorită lipsei unor markeri specifici care să contribuie la creșterea validității diagnostice. Cercetările din ultima perioadă s-au axat în mod semnificativ pe rolul markerilor inflamației în diversele tulburări psihice majore, atât din perspectiva contribuției lor la etiopatogenie dar și a valorii lor ca potențiale ținte terapeutice ce ar putea duce la îmbunătățirea intervenției terapeutice pentru acești bolnavi. Dintre cei mai studiați markeri ai inflamației asociați cu tulburările psihice majore pot fi menționați interleukina 1 (IL-1), interleukina 6 (IL-6), factorul de necroză tumorală alfa (TNF-alfa), proteina C reactivă (PCR) etc.

Pentru a demonstra implicarea mecanismelor inflamatorii în apariția endometriozei, Bioclinica propune un grant de cercetare în valoare de 10000 ron.

Indicatori urmăriţi:

  1. Determinarea gardului de asociere a markerilor inflamației cu patologia psihiatrică majoră
  2. Determinarea contribuției markerilor inflamației la stabilirea unor paternuri clinico-evolutive ale diverselor tulburări psihice majore
  3. Determinarea contribuției factorilor inflamației în ameliorarea managementului terapeutic al pacienților cu tulburări psihice majore