“Trendul multirezistenței tulpinilor microbiene izolate din uroculturi în mediul comunitar‘’ - Sl. Dr. Hogea Elena

Perioada de aplicare încheiată

Rezistenţa bacteriilor la antibiotice reprezintă o problemă majoră de sănătate publică datorită folosirii abuzive, timp de decenii, a antibioticelor în terapia infecţiilor umane şi animale. “Campionii” rezistenţei la chimioterapicele antiinfecţioase aparţin genurilor Staphylococcus, Pseudomonas şi familiei Enterobacteriaceae. Apariţia germenilor multirezistenţi la chimioterapicele antiinfecţioase este consecinţa direct a consumului necontrolat de antibiotice atât în medicina umană, cât şi în cea veterinară. Rata de selectare a microorganismelor rezistente la antibiotic depăşeşte ritmul în care se descoperă noi substanţe cu activitate antibacteriană. Unele bacterii multirezistente nosocomiale sau comunitare sunt răspândite pe plan local, în timp ce unele clone sunt descrise în studii internaţionale. Antibiorezistenţa face ca infecţiile nosocomiale sau comunitare să fie greu de tratat, uneori chiar imposibil, ducând la costuri suplimentare asociate actului medical sau chiar mai grav la creşterea ratei morbidităţii, mortalităţii. Dacă balanţa multirezistenţei la antibiotice înclină spre germenii de spital, astăzi asistăm la mutarea centrului de greutate spre tulpinile comunitare multirezistente.

Această realitate impune:

  • Stabilirea obligatorie a fenotipurilor de rezistenţă prin interpretarea analitică a antibiogramei. Această lectură a antibiogramelor, care transformă rezultatul brut într-un rezultat interpretat, este o condiţie necesară pentru a putea trimite clinicianului un rezultat pertinent şi fiabil de care acesta va trebui să ţină cont.
  • Strategii de optimizare a tratamentului antibacterian prin scheme terapeutice bazate pe proprietăţile farmacocinetice şi farmacodinamice ale preparatelor pot opri evoluţia rezistenţei antibacteriene şi chiar restabilirea sensibilităţii. Strategia de restricţionare a folosirii antibioticelor sau implementarea unor strategii de rotaţie a tratamentelor cu antibiotice pot contribui de asemenea la reducerea rezistenţei antimicrobiene, alături de eliminarea reală a utilizării antibioticelor din hrana animalelor.
  • Dezvoltarea metodelor de diagnostic rapid şi identificarea prin genotipare a rezistenţei la antibiotice la un preţ rezonabil ar putea să reducă rezistenţa bacteriilor prin prescrierea antibioticelor doar la pacienţii care au nevoie întradevăr de ele.
  • Introducerea supravegherii rezistenţei la antibiotice printr-un proces de colectare sistemică de date, analiză şi raportare, care monitorizează cantitativ şi calitativ tendinţele în distribuţia sensibilităţii şi rezistenţei la agenţii antimicrobieni şi furnizează dovezile care să permită realizarea prioritizării intervenţiilor necesare reducerii emergenţei rezistenţei bacteriene la antibiotice.

Pentru a reduce prevalenţa tulpinilor multirezistente, Bioclinica propune un grant de cercetare în valoare de 5000 ron.

Indicatori urmăriţi:

  1. reducerea prevalenţei germenilor multirezistenţi la preparatele antibacteriene
  2. identificarea factorilor de risc posibili pentru infecţii şi complicaţii
  3. îmbunatăţirea indicatorilor de morbiditate şi mortalitate la pacienţii cu infecţii nosocomiale sau comunitare cu germeni multirezistenţi la chimioterapicele antinfecţioase

Rezultate

Sl. Dr. Hogea Elena