Otilia Micle

Medic primar medicină de laborator

Laborator central Oradea

Otilia Micle

Micle Otilia este medic primar Medicină de Laborator și medic primar Microbiologie Medicală la Bioclinica Oradea, unde activează din 2007.

A fost elevă a liceul de matematică – fizică: “Emanuil Gojdu” Oradea secția matematică-fizică (1986). A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca (1993).

După terminarea facultății a urmat cariera universitară în cadrul Universității din Oradea, Facultatea De Medicină și Farmacie, departamentul Discipline Preclinice, Disciplina Microbiologie, Virusologie Parazitologie, în anul 1994 s-a titularizezat prin concurs pe postul de asistent universitar, în anul 1998 - șef de lucrări, iar în anul 2004 pe postul de conferențiar universitar, în cadrul aceluiași departament.

A efectuat cursurile de specialitate (rezidențiat) în specializarea medicină de laborator in cadrul laboratorului de Microbiologie al Direcției de Sănătate Publică Bihor și al Laboratorului de Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinica de Copii Oradea. În anul 1998, a devenit medic specialist Medicină de Laborator, în anul 2003 Medic primar, iar în anul 2019 este confirmată Medic primar Microbiologie Medicală. A lucrat în perioada 1998-2006 ca medic specialist, respectiv medic primar cu integrare clinică la Laboratorul de Analize Medicale al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Oradea.

Competenţe dobândite la locul de muncă:

 • Membru în comisii de examene pentru ocuparea posturilor de asistent, şef lucrări,
 • Membru în comisii de examene pentru medic specialist si medic primar medicină de laborator
 • Membru în comisii de licenţă
 • Referent teze de doctorat
 • Organizarea şi dotarea Laboratorului de Microbiologie din Departamentul de Discipline Preclinice
 • Ore de curs şi laborator la disciplinele Microbiologie, Virusologie Parazitologie, Departamentul de Discipline Preclinice, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea din Oradea;
 • Îndrumător la numeroase lucrări de diplomă
 • Colaborator la 10 cursuri postuniversitare
 • Evaluarea efectelor antimicrobiene ale principiilor active din produse vegetale si a markerilor de stres oxidativ.
 • Tehnici de medicină de laborator
 • O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii)

În cadrul laboratorului Bioclinica Oradea în perioada 2007 și până în prezent, ocupă funcția de Director de Laborator (medic șef laborator).

Publicații:

Cărţi publicate, îndrumare publicate

 1. Teodor Vaida, Otilia Micle, Radu Iovan: „Microbiologie – Note de curs”, pag 170, ISBN978-973-759-980-3., Editura Universitatii din Oradea, 2009
 2. Otilia Micle, Liana Micle, Mariana Mureşan, Ligia Burtă, Mircea Dorofteiu, „Etiopatogenia hepatitelor virale şi relaţia cu stresul oxidativ”, pag. 100, ISBN 973-613-595-0, Editura Universităţii din Oradea, 2004.
 3. Ligia Burtă, Ovidiu Burtă, Liana Micle, Otilia Micle, Mariana Mureşan, Iulius Mureşan, Mircea Dorofteiu, „Stresul oxidativ în bolile medico-chirurgicale”, pag. 244, ISBN 973-613-425-3, Editura Universităţii din Oradea, 2003.
 4. Olivia-Ligia Burta, Otilia Micle: „Curs de microbiologie“, pag 75, ISBN 973-613-146-7 Editura Universităţii din Oradea, 2002,
 5. Teodor Vaida, Ligia-Olivia Burtă, Otilia Micle: “Bacteriology, Parasitology, Virology”, 420 pagini, ISBN 973-0-00595-8, Editura Universităţii din Oradea, 1998
 6. Teodor Vaida, Olivia-Ligia Burtă, Ioana Hercuţ, Radu Iovan, Patricia Ramona Maruşca, Otilia Micle, Diana Pelea, Adriana Prenţu, Nicoleta Ramona Suciu, Monica Teaha, Ecaterina Texe: „Diagnosticul microbiologic şi imunologic în laboratorul clinic“, pag.305, ISBN 973-613-163-7, Editura Universităţii din Oradea, 2002
 7. Teodor Vaida, Ligia Burtă, Otilia Micle, Diana Pelea, Monica Teaha, Radu Iovan: „Diagnosticul bacteriologic şi virusologic practica medicală“, pag. 241, ISBN 973-8219-69-8, Editura Universităţii din Oradea, 2001;
 8. Olivia-Ligia Burtă, Otilia Micle: “General Immunology”, pag. 150, 1999

Lucrări cotate ISI:

 • Cristina Bidian, Daniela-Rodica Mitrea, Corina Tatomir, Maria PerdeSchrepler, Camelia Lazăr , Ioana Chețan, Pompei Bolfa , Luminița David , Simona Clichici , Gabriela Adriana Filip , Mariana Mureșan , Otilia Micle Vitis vinifera L. And sambucus nigra L. extracts attenuate oxidative stress and inflammation in femoral ischemia, FARMACIA, 2021, Vol. 69, 1 59 https://doi.org/10.31925/farmacia.2021.1.8
 • Eleonora Marian, Bogdan Tita, Narcis Duteanu, Laura Vicas, Stefania Ciocan, Tunde Jurca, Liana Antal, Otilia Tica, Mariana Muresan, Annamaria Pallag, Otilia Micle Antimicrobial Activity of Fusidic Acid Inclusion Complexes International Journal of Infectious Diseases, 2020
 • Eleonora Marian, Narcis Duteanu, Laura Vicas, Gerlinde Rusu, Tunde Jurca, Mariana Muresan, Otilia Micle, Adriana Corina Hangan, Roxana Liana Stan, Corina Ionescu, Bogdan Sevastre, Emöke Páll Synthesis, characterization of inclusion compounds of amygdalin with β-cyclodextrin and sod-like activity and cytotoxicity on hela tumor cells Arabian Journal of Chemistry, Volume 13, Issue 8, August 2020, Pages 6828-6837 https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2020.06.035
 • Dana Carmen Zaha, Claudia Maria Jurca , Lucia Georgeta Daina, Cosmin Mihai Vesa, Amorin Remus Popa, Alexandru Daniel Jurca, Mariana Muresan, Otilia Micle Prevalence of Urinary Tract Infection and Antimicrobial Susceptibility Among Diabetic Patients, FARMACIA, 2020, Vol. 68, 2, https://doi.org/10.31925/farmacia.2020.2.9
 • Otilia Micle, Liana Antal, Petronela Naghi, Otilia Țica, Dana Carmen Zaha *, Mihaela Mirela Zdrînca, Luciana Dobjanchi, Monica Sabău, Mariana Mureșan The Prevalence of Urinary Tract Infections in Pregnancy and Implications on Foetal Development FARMACIA, 2020, Vol. 68, 3, https://doi.org/10.31925/farmacia.2020. 3.11
 • E. Marian, N. Duteanu, L. Vicas, G. Rusu, T. Jurca, M. Muresan, O. Micle, A. Corina Hangan, R. Liana Stan, C. Ionescu, B. Sevastre, E. Páll, Synthesis, characterization of inclusion compounds ofamygdalin with β-cyclodextrin and sod-like activity and cytotoxicity on hela tumor cells, Arabian Journal ofChemistry (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2020.06.
 • Laura Gratiela Vicas, Tunde Jurca, Ioana Baldea, Gabriela Adriana Filip, Diana Olteanu, Simona Valeria Clichici, Annamaria Pallag, Eleonora Marian, Otilia Micle, Carmen Bianca Crivii, Tudor Suciu, Izabela Craciun, Felicia Gabriela Gligor, and Mariana Muresan Physalis alkekengi L. Extract Reduces the Oxidative Stress, Inflammation and Apoptosis in Endothelial Vascular Cells Exposed to Hyperglycemia Molecules 2020, 25, 3747; doi:10.3390/molecules25163747
 • Dana Carmen Zaha, Rita Kiss, Csaba Hegedűs, Rudolf Gesztelyi, Mariann Bombicz, Mariana Muresan, Annamaria Pallag, Miklos Zrinyi, Denes Pall, Cosmin Mihai Vesa, Otilia Micle Recent Advances in Investigation, Prevention, and Management of Healthcare-Associated Infections (HAIs): Resistant Multidrug Strain Colonization and Its Risk Factors in an Intensive Care Unit of a University Hospital. BioMed Research International,Volume 2019, Article ID 2510875, https://doi.org/10.1155/2019/2510875
 • T.Jurca, I. Baldea, G. A. Filip, D. Olteanu, S. Clichici, A. Pallag, L. Vicas, E. Marian, O. Micle, M. Muresan The effect of Tropaeolum majus L. on bacterial infections and in vitro efficacy on apoptosis and DNA lesions in hyperosmotic stress Journal of Physiology and Pharmacology, 2018, Vol. 69, No 3,391-401.IF-2.478(2017)
 • Annamaria Pallag, Gabriela Adriana Filip, Diana Olteanu, Simona Clichici, Ioana Baldea, Tunde Jurca, Otilia Micle, Laura Vicas, Eleonora Marian, Olga Soritau, Mihai Cosmin Cenariu and Mariana Muresan, "Equisetum arvense L. extract induces antibacterial activity and modulates the oxidative stress, inflammation and apoptosis in endothelial vascular cells exposed to hyperosmotic stress" Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Volume 2018 (2018), Article ID 3060525, 14 pages, https://doi.org/10.1155/2018/3060525, Impact factor 4.593
 • Otilia Micle, Simona Ioana Vicas, Ioana Ratiu, Laura Vicas, Mariana Muresan Cystatin C, a low molecular weight protein in chronic renal failure FARMACIA, 2015, Vol. 63, 6, 872-876 pg., ISSN 0014-8237, IF= 1.005
 • Angela Antonescu, Simona Ioana Vicaș, Alin C. Teușdea, Ioana Rațiu, Ina Andreea Antonescu, Otilia Micle, Laura Vicaș, Mariana Mureșan, Felicia Gligor The levels of serum biomarkers of inflammation in hemodialysis patient, Farmacia, vol. 62, 5, 950 – 960 pg, ISSN 0014-8237 IF= 1.005
 • Andrada Iova, Otilia Micle, Laura Vicaș, Liana Micle,Sorin Iova, Mariana Mureșan, Corina Ana Ioniță: Oxidative stress in Alzheimer’s dementia FARMACIA, 2014, Vol. 62, Nr.3, (902-911) ISSN: 0014-8237 IF= 1.005 o Angela Antonescu, Otilia Micle, Simona Ioana Vicaş, Gabriel Bako, Camelia Mraz, Laura Vicaş, Mariana Mureşan: The correlations between plasma leptin and the concentrations of proinflammatory cytokines in patients with type II diabetes mellitus in maintenance hemodialysis FARMACIA, 2013, Vol. 61, Nr.5, (902-911) ISSN: 0014-8237 IF =1.251
 • Camelia Dalai, Ioana Ignat-Romanul, Elena Roşca, Mariana Mureşan, Otilia Micle, Fl. Bodog, C. Dalai Correlation between histopathological aspects of periodontitis and biochemical changes of oxidative stress, Rom J Morphol Embryol 2013, 54(3 Suppl):817–822 IF=0,723
 • Camelia Eliza Mraz, Mariana Mureşan, Otilia Micle, Laura Vicaş, Annamaria Pallag, Marcela Coltău, Ioan Puşcaş Effect of vitamin D on Carbonic Anhydrase activity experimental reasearch in vitro and in viv, Farmacia, 2012, vol. 60, nr. 2 (264-271) ISSN: 0014-8237 IF=0.578
 • Mariana Muresan, Otilia Micle, Liana Antal,Luciana Dobjanschi, Angela Antonescu, Laura Vicas, Florin Bodog, Mircea Dorofteiu: Correlation between reactive oxygen species and homocysteine levels in normal pregnancy, Farmacia, 2011, vol 59, nr.2 ISSN: 0014-8237, impact factor ISI THOMSON 0.669, ISI - science citation index expanded CNCSIS evaluation: A list
 • Ioana Mos, Otilia Micle, Mariana Muresan, Laura Vicas – Antibiotic sensitivity Of the Escherichia coli strains isolated from infected skin wounds- Farmacia, 2010, vol 58, nr. 5 ISSN: 0014-8237, impact factor ISI THOMSON 0.85, ISI - science citation index expanded CNCSIS evaluation: A list
 • Pirte A, Vaida L, Venter A, Slăvescu D, Teseleanu G, Mureşan M, Micle O, Muţiu GUltrastructural modifications at the level of marginal periodontium in the case of incorrect dental reconstruction. Rom J Morphol Embryol 2009; 50(4):683-687
Descoperă toate articolele