Informații - analize medicale decontate de Casa Națională de Sănătate (CNAS)/AOPSNAJ

Informații - analize medicale decontate de Casa Națională de Sănătate (CNAS)/AOPSNAJ

Analizele medicale pot fi decontate CNAS doar în limita fondurilor alocate laboratoarelor Bioclinica.

Programările pentru efectuarea analizelor decontate CNAS și AOPSNAJ, se vor realiza direct la punctele de recoltare Bioclinica, în baza biletului de trimitere tip de la medicul de familie/specialitate în limita fondurilor alocate de Casele Naționale de Asigurări în limita fondurilor alocate de Casele Județene de Asigurări (CJAS).

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați telefonic locațiilor Bioclinica.

Hematologie

 1. Hemoleucograma completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)
 2. Numărătoare reticulocite
 3. Examen citologic al frotiului sanguin
 4. VSH
 5. Grup sanguin ABO (doar la gravide)
 6. Rh (doar la gravide) *1)
 7. Anticorpi anti Rh la gravidă*1)
 8. Timp Quick (INR) *1)
 9. aPTT
 10. Fibrinogen*1)

Biochimie

 1. Proteine totale serice *1)
 2. Electroforeza proteinelor serice *1)
 3. Feritină serică*1)
 4. Uree serică*1)
 5. Acid uric seric*1)
 6. Creatinină serică1), *)
 7. Bilirubină totală*1)
 8. Bilirubină directă*1)
 9. Glicemie*1)
 10. Colesterol total*1)
 11. HDL colesterol*1)
 12. LDL colesterol*1)
 13. Trigliceride*1)
 14. TGP*1)
 15. TGO*1)
 16. Creatinkinaza (CK)
 17. Gama GT
 18. Fosfataza alcalină*1)
 19. Sodiu seric*1)
 20. Potasiu seric*1)
 21. Calciu seric total*1)
 22. Calciu ionic*1)
 23. Magneziu*1)
 24. Sideremie (Fier seric) *1)
 25. Fosfor
 26. Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)
 27. Proteine urinare*1)
 28. Microalbumină urinară*8)

Imunologie

 1. TSH *1)
 2. FT4*1)
 3. Parathormon intact (PTH)
 4. Hormon foliculostimulant (FSH)
 5. Hormon luteinizant (LH)
 6. Cortizol
 7. Testosteron
 8. Estradiol
 9. Progesteron
 10. Prolactină
 11. Anti-HAV IgM *2)
 12. Antigen HBs (screening) *1)
 13. Anticorpi anti HCV *1)
 14. Testare HIV la gravidă *1)
 15. ASLO *1)
 16. VDRL1) sau RPR1)
 17. TPHA *1)
 18. Antigen Helicobacter pylori *1)
 19. Complement C3
 20. Complement C4
 21. IgG
 22. IgA
 23. IgM
 24. IgE
 25. Proteina C reactivă*1)
 26. Factor reumatoid
 27. ATPO
 28. PSA
 29. PSA liber*6)

Bacteriologie/Microbiologie

 1. Exudat faringian *1)
 2. Urocultură*1)
 3. Coprocultură*1)
 4. Examen coproparazitologic*1)
 5. Hemoragii oculte*1)
 6. Cultură secreție vaginală
 7. Cultură secreție uretrală
 8. Cultură secreții otice
 9. Exudat nazal*1)
 10. Cultură secreții conjunctivală
 11. Cultură colecție purulentă

Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene și antigungice

 1. Antibiogramă*5)
 2. Antifungigramă*5)

Anatomie patologică

 1. Biopsie*7)
 2. Imunohistochimie *)
 3. Examen citologic-cervico vaginal (PAP-test)
 4. Citodiagnostic lichid de puncție

*) Un set cuprinde 1- 4 teste și se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate (oncologie şi hematologi) sau fără recomandarea medicului specialist, pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când se consideră necesar pentru stabilirea diagnosticului. Laboratoarele notează pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) calculată prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru persoanele asigurate care au evidențiat pe biletul de trimitere, investigații paraclinice necesare pentru managementul de caz al bolii renale cronice. În situația în care pe buletinele de analiză ale pacienților cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice care pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Investigaţii paraclinice - recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitățile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Se decontează numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 ng/ml sau între 4 – 10 µg/l fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozina şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

Publicat la data de 16/07/2019.
Ultima actualizare 18/09/2020.
Articole similare
Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice
Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice
Servicii medicale de bază în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

Nr. Crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de s... Citește mai departe
Descoperă toate articolele