Servicii medicale de bază în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

Nr. Crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
Hematologie
1. 2.6001 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14,01
2. 2.6002 Numărătoare reticulocite 5,62
3. 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18,62
4. 2.6040 VSH*1) 2,63
5. 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7,54
6. 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7,88
7. 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,54
8. 2.6101 Timp Quick și INR*1) (International Normalised Ratio) 14,68
9. 2.6102 APTT 12,3
10. 2.6103 Fibrinogenemie*1) 13,68
Biochimie - serică și urinară
11. 2.1002 Proteine totale serice*1) 7,04
12. 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 15,2
13. 2.10063 Feritină serică *1) 40.00
14. 2.1011 Uree serică*1) 5,86
15. 2.1012 Acid uric seric *1) 5,86
16. 2.1014 Creatinină serică 1),*) 5,92
17. 2.1015 Bilirubină totală *1) 5,86
18. 2.1016 Bilirubină directă*1) 5,86
19. 2.1020 Glicemie*1) 5,74
20. 2.10303 Colesterol seric total*1) 5,74
21. 2.10304 HDL colesterol*1) 8,19
22. 2.10305 LDL colesterol*1) 7,69
23. 2.10306 Trigliceride serice*1) 7,04
24. 2.10402 TGP*1) 5,86
25. 2.10403 TGO*1) 5,83
26. 2.10404 Creatinkinază CK 10.00
27. 2.10406 Gama GT *1) 7,99
28. 2.10409 Fosfatază alcalină*1) 7,79
29. 2.10500 Sodiu seric*1) 10.00
30. 2.10501 Potasiu seric*1) 11.00
31. 2.10503 Calciu seric total*1) 5,37
32. 2.10504 Calciu ionic seric*1) 7,88
33. 2.10505 Magneziemie*1) 5,37
34. 2.10506 Sideremie*1) 7,1
35. 2.10507 Fosfor (fosfat seric) *9) 13.00
36. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) 9,34
37. 2.2604 Dozare proteine urinare*1) 5,37
38. 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8) 22.00
39. 2.2622 Dozare glucoză urinară*1) 5,37
40. 2.2623 Creatinină urinară *8) 8,00
Imunologie
41. 2.2500 TSH*1) 20,50
42. 2.2502 FT4*1) 20,83
43. 2.2507 Parathormonul seric (PTH) 43,00
44. 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82
45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 23,82
46. 2.2514 Cortizol 27,87
47. 2.2521 Testosteron 30,10
48. 2.2522 Estradiol 23,82
49. 2.2523 Progesteron 25,31
50. 2.2525 Prolactină 25,31
51. 2.327091 Anti-HAV IgM*2) 40,98
52. 2.327092 Ag HBs*1) 31,15
53. 2.327093 Anticorpi Anti HCV *1) 64,90
54. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1) 33,29
55. 2.40000 ASLO*1) 11,48
56. 2.40010 VDRL1) sau RPR1) 5,49
57. 2.40013 Confirmare TPHA*4) 12,29
58. 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
59. 2.430011 Complement seric C3 10,84
60. 2.430012 Complement seric C4 10,84
61. 2.43010 IgG seric 14,77
62. 2.43011 IgA seric 14,77
63. 2.43012 IgM seric 15,10
64. 2.43014 IgE seric 14,29
65. 2.40053 Proteina C reactivă*1) 10,67
66. 2.43040 Factor reumatoid 9,34
67. 2.43044 ATPO 39,00
68. 2.43135 PSA*1) 23,07
69. 2.43136 free PSA*6) 23,61
Microbiologie
Exudat faringian
70. 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană*1) 15,29
71. 2.50102 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică*1) 15,29
Examen urină
72. 2.3100 Urocultură*1) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană 15,29
Examene materii fecale
73. 2.3062 Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană 15,29
74. 2.50120_1 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică *1) 15,29
75. 2.5100 Examen coproparazitologic*1) 12,46
76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 25,00
Examene din secreții vaginale
77. 2.3074 Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană *1) 15,29
78. 2.50114 Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică *1) 15,29
Examene din secreții uretrale
79. 2.3080 Examene din secreții uretrale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană *1) 15,29
80. 2.50115 Examene din secreții uretrale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică *1) 15,29
Examene din secreții otice
81. 2.3050 Examen bacteriologic din secreții otice - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană *1) 15,29
82. 2.50119 Examen fungic din secreții otice - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică*1) 15,29
Examene din secreții nazale
83. 2.3022 Examen bacteriologic din secreții nazale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană*1) 15,29
84. 2.50103 Examen fungic din secreții nazale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică*1) 15,29
Examene din secreții conjunctivale
85. 2.3040 Examen bacteriologic din secreții conjunctivale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană *1) 15,29
86. 250110 Examen fungic din secreții conjunctivale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică *1) 15,29
Examene din colecție purulentă
87. 25032 Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană 15,29
88. 2.50120_2 Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică 15,29
Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene și antifungice
89. 2.313 Antibiogramă*5) 12,23
90. 2.502 Antifungigramă*5) 14,55
Examinări histopatologice și citologice
91. 2.9021_1 Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri) *7) 130
92. 2.9021_2 Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri) *7) 250
93. 2.9010_1 Examen histopatologic procedura completă HE și colorații speciale (1 - 3 blocuri) *7) 160
94. 2.9010_2 Examen histopatologic procedura completă HE și colorații speciale ( 4 - 6 blocuri) *7) 280
95. 2.9030 Teste imunohistochimice*) 200 lei/set
96. 2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri) 100
97. 2.9160 Examen citologic cervico-vaginal Babeș-Papanicolau*1) 40
98. 2.9025 Citodiagnostic lichid de puncție 80

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

Publicat la data de 03/09/2019.
Ultima actualizare 16/03/2021.
Articole similare
Informații -  analize medicale decontate de Casa Națională de Sănătate (CNAS)/AOPSNAJ
Informații - analize medicale decontate de Casa Națională de Sănătate (CNAS)/AOPSNAJ
Informații - analize medicale decontate de Casa Națională de Sănătate (CNAS)/AOPSNAJ

Analizele medicale pot fi decontate CNAS doar în limita fondurilor alocate laboratoarelor Bioclinica. Programă... Citește mai departe
Descoperă toate articolele