Informații - analize medicale decontate de Casa Națională de Sănătate (CNAS)/AOPSNAJ Informații - analize medicale decontate de Casa Națională de Sănătate (CNAS)/AOPSNAJ

Analizele medicale pot fi decontate CNAS doar în limita fondurilor alocate laboratoarelor Bioclinica. Programările pentru efectuarea analizelor decontate CNAS și AOPSNAJ, se vor realiza direct la punctele de re...
Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice Nr. Crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)

Hematologie 1. 2.6001 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 1...
Blog