Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Regulament în vederea protecției datelor cu caracter personal (GDPR)

În vederea asigurării aplicării și respectării prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date, începând cu data de 25 mai 2018 laboratoarele de analize medicale BIOCLINICA vor solicita fiecărui pacient Consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Decizia de a utiliza serviciile noastre medicale necesită consimţământul pacientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Astfel, fiecare pacient va semna electronic acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului (UE) 679/2016, pacientul beneficiază de dreptul de acces, rectificare, portabilitate sau ştergere a datelor, restricţionare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, pacientul se poate adresa Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. Datele de contact ale acestuia vor fi afişate pe site-ul bioclinica.ro.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Echipa BIOCLINICA

Publicat la data de 16/09/2019.
Ultima actualizare 03/08/2020.
Descoperă toate articolele