Analizele mele: 0 Apăsați butonul pentru a adăuga analiza dorită în coș.

Peptid C în urină

Peptid C în urină - metode și materiale folosite

 • Metoda
  Chemiluminiscență
 • Material uzual
  urină/24h
 • Transport (temp. °C)
  zăpadă carbonică
 • Stabilitatea probei
  1 lună la -20°C
 • Cantitate minimă
  10 ml (se va specifica volumul urinar/24h)
 • Frecvența
  zilnic
 • Observații

  Pentru modul de recoltare a urinii/24 de ore, click aici.

74 lei

Despre analiză - Peptid C în urină

Generalități

Peptidul C este constituit dintr-un lanţ de 31 de aminoacizi și este produs, împreună cu insulina, la nivelul celulelor beta ale pancreasului, prin clivarea enzimatică a proinsulinei. Insulina şi peptidul C sunt secretate în cantităţi egale şi sunt eliberate în circulaţie prin vena portă.

Peptidul C are un rol important în asamblarea celor două lanţuri ale insulinei (A şi B). Ficatul extrage aproximativ jumătate din cantitatea de insulină şi doar un procent foarte mic din peptidul C, de aceea peptidul C persistă în circulaţia periferică în concentraţii de 5-10 ori mai mari şi cu fluctuaţii mai mici decât insulina.

Spre deosebire de insulină, peptidul C nu este degradat în ficat, el fiind îndepărtat din circulaţie de către rinichi, o fracţiune excretându-se ca atare în urină.

Concentraţiile peptidului C sunt crescute în afecţiunile renale.

Semnificație clinică

Măsurarea peptidului C, a insulinei şi a glicemiei sunt utilizate în diagnosticul diferenţial al hipoglicemiei, pentru a asigura un management şi o terapie corespunzătoare a pacienţilor.

Măsurarea peptidului C poate aprecia secreţia endogenă de insulină mai bine decât nivelele de insulină, datorită prevalenţei înalte de anticorpi anti-insulină.

Valorile peptidului C pot fi de asemenea, de ajutor în evaluarea funcţiei celulelor beta reziduale în stadiile iniţiale ale diabetului zaharat de tip 1 şi pentru diagnosticul diferenţial între diabetul latent autoimun (LADA) la adulţi şi diabetul de tip 2.

Niveluri crescute ale peptidului C pot rezulta dintr-o activitate crescută a celulelor beta, observată în hiperinsulinism, insuficienţă renală şi obezitate. De asemenea, a fost găsită o corelaţie între nivelurile crescute de peptid C şi hiperlipoproteinemie şi hipertensiune.

Niveluri scăzute ale peptidului C sunt observate în : inaniţie, hipoglicemie, hipoinsulinism, boala Addison şi pancreatectomie.

Măsurarea peptidului C urinar este utilă în cazul în care este necesară o evaluare continuă a funcţiei celulelor beta sau atunci când recoltarea frecventă de sânge nu este practică (la copii).

Excreţia urinară a peptidului C a fost utilizată pentru evaluarea funcţiei pancreatice în diabetul gestațional şi la pacienţii cu diabet insulino-dependent, la care controlul glicemiei este instabil.

Bibliografie

Referinţele metodei de lucru

Descoperă toate articolele