Analizele mele: 0 Apăsați butonul pentru a adăuga analiza dorită în coș.

Profil genetic al riscului cardiovascular

Profil genetic al riscului cardiovascular - metode și materiale folosite

 • Metoda
  PCR & Hibridizare
 • Material uzual
  sânge integral EDTA (tub primar)
 • Transport (temp. °C)
  2 - 8
 • Stabilitatea probei
  3 zile la 15-25°C, 7 zile la 2-8°C, 1 an la - 20°C
 • Cantitate minimă
  1 ml
 • Frecvența
  5/săptămână
 • Formulare de consimțământ
 • Observații

  Este necesară completarea formularului de consimțământ.

  În cadrul testului se determină:

  • Factor V G1691A (Leiden)
  • Factor V H1299R (R2)
  • Factor II G20210A
  • MTHFR C677T
  • MTHFR A1298C
  • Factor XIII V34L
  • PAI-1
  • eNOS - 786 T>C
  • eNOS - 894 G>T
  • LTA 804 C>A
  • ACE 287 bp
  • HPA1
  • βFG-455 G>A
  • ApoB R3500Q
  • ApoE
  • Endothelial Protein C receptor (EPCR)
890 lei

Despre analiză - Profil genetic al riscului cardiovascular

Generalități

Profilul genetic al riscului cardiovascular include determinarea mutaţiilor genelor factorului V Leiden, factorului V R2, factorului II, MTHFR, PAI, factorului XIII, EPCR, eNOS, LTA, ACE, HPA1b, beta-fibrinogenului, apolipoproteinei B şi apolipoproteinei E.

 • Factorul V Leiden

Proteina C activată (APC) acţionează în mod normal asupra factorilor Va şi VIIIa implicaţi în cascada coagulării. Mutaţia genei care determină sinteza factorului V, are ca efect apariţia rezistenţei la APC manifestată prin scăderea capacitătii acesteia de a degrada enzimatic factorul Va. Afecţiunea este responsabilă pentru 20-50% din cazurile de tromboembolism venos şi este un important factor de risc al trombofiliei ereditare.

 • Factorul V R2

Prezenţa polimorfismului R2 este destul de frecvent întâlnită, incidenţa fiind de 1:10 în populaţia sănătoasă cu un factor de risc mediu pentru tromboză. Un risc crescut pentru bolile cardiovasculare este întâlnit la cei care prezintă concomitent şi Factorul V Leiden.

 • Factor II (Protrombina)

Prezenţa alelei A se asociază cu niveluri crescute de protrombină (>30%), care vor induce o stare de hipercoagulabilitate uşoară. Purtătorii acestei mutaţii au un risc de trei ori mai mare pentru a dezvolta tromboză cerebrală şi tromboză venoasă profundă. Riscul creşte semnificativ în asociere cu Factorul V Leiden.

 • MTHFR (metilentetrahidrofolatreductaza)

MTHFR este o enzimă care catalizează reducerea 5,10-metilenetetrahidrofolatului la 5-metilenetetrahidrofolat, un cofactor în remetilarea homocisteinei la metionină. În cazul apariţiei mutaţiilor scade metabolizarea homocisteinei, ceea ce conduce la hiperhomocisteinemie, mai ales la persoanele cu deficit de folati.

 • Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) 4G/ 5G

Inhibitorul activatorului plasminogenului (PAI-1) deţine un rol important în procesul fibrinolitic. Astfel, nivelurile plasmatice crescute de PAI-1 sunt responsabile de scăderea activităţii fibrinolitice şi se corelează cu dezvoltarea trombozelor arteriale sau venoase.

 • Factorul XIII (FXIII) V34L

Recent a fost identificat un polimorfism la nivelul genei ce codifica factorul XIII. Varianta L a fost în general asociată cu un efect protector al bolii tromboembolice.

 • EPCR (Endothelial Protein C Receptor )

Receptorul leagă proteina C şi facilitează activarea complexului trombină-trombomodulină. De asemenea, are rolul de a lega APC şi de a inhiba activitatea anticoagulantă a acesteia. Studii obţinute sugerează că, dacă concentraţia locală este suficient de mare, EPCR poate influenţa legarea normală a proteinei C de membrana vasculară şi funcţia anticoagulantă a APC. Purtătorii alelei A3 prezintă nivele crescute de EPCR în plasmă şi o predispozitie pentru tromboembolismul venos şi avort spontan.

 • Mutatiile -786 T>G, -894 G>T de la nivelul genei Endothelial Nitric OxideSynthase (eNOS) favorizează apariţia bolilor cardiovasculare. Oxidul nitric (NO) este un determinant important al tonusului bazal vascular, un deficit de oxidnitric fiind asociat cu hipertensiune vasculară. NO rezultă din arginină sub influenţa nitric oxid-sintetazei, mutaţii la nivelul genei enzimei favorizând aparţia bolilor cardiovasculare

 • Mutaţia 804 C>A de la nivelul genei Lymphotoxin Alpha (LTA) are efect puternic proinflamator şi poate fi asociată cu boala coronariană. Limfotoxina este secretată de către limfocitele T citotoxice stimulate antigenic

 • Deletia 287 bp (alela D) de la nivelul genei Angiotensin Converting Enzyme (ACE) este un factor de risc cardiovascular, în special la pacienţii vârstnici şi fumători

 • Alela 1b a genei Human Platelet Antigen 1 (HPA1b), respectiv mutaţia 455 G>A a genei Beta-fibrinogen sunt factori de risc pentru infarctul miocardic cu debut precoce şi accidentul vascular cerebral, în special la fumători

 • Mutaţia R3500Q a genei apolipoproteinei B (ApoB) favorizează apariţia hipercolesterolemiei. Apolipoproteina B este apolipoproteina primară a lipoproteinelor cu densitate mică care au responsabilitatea transportului colesterolului la ţesuturi

 • Variantele alelice ale genei apolipoproteinei E (ApoE): E2, E3, E4. Alela E2 este un factor predictiv pentru un nivel scăzut al colesterolului total şi al LDL colesterolului. Alela E4 predispune la un nivel crescut de colesterol total şi LDL colesterol, fiind asociată cu creşterea susceptibilităţii pentru infarct miocardic cu debut precoce, în mod particular la fumători.

Bibliografie

Referinţele metodei de lucru

Descoperă toate articolele